Omnichannel volwassenheidsscan

Deze scan is voor gemeenten die de mate van volwassenheid van hun dienstverlenings- en kanaalaanpak willen weten. Vul de vragenlijst in om de klantinteractie te kunnen verbeteren met een klantgerichte omnichannel strategie.

Bij een omnichannel aanpak gaat het niet langer om het managen van de verschillende kanalen afzonderlijk, maar verschuift het accent naar het samenspel van alle kanalen. Door deze kanalen bij elkaar te brengen, slimmer in te richten en goed op elkaar af te stemmen, realiseren we betere, naadloze, inclusieve klantinteracties. Is uw organisatie ook klaar voor de toekomst?

Bepaal je startpunt: Het invullen van deze vragenlijst is een uitstekende manier om te beginnen, omdat de resultaten inzicht geven in de situatie in uw gemeente. Het is ook een stimulans om te inventariseren wat er al is aan documentatie omtrent het verbeteren van de klantinteracties binnen de dienstverlening van de organisatie. En om verschillen in zienswijzen op de huidige stand van zaken te ontdekken, te bespreken en tot één gezamenlijk plan te komen.

Mogelijk zijn er ideeën voor de inzet van nieuwe technologieën of kanalen zoals videobellen, MijnOmgeving, Chatbot, etc. Misschien zijn er verbeteringen te maken in de interactie met klanten voor de ondernemersdienstverlening. Of er is behoefte aan een 0-meting van de klantinteractie in de huidige dienstverlening aan burgers.

De enquête kan alleen worden ingevuld maar nog beter door een multidisciplinair team van collega’s die betrokken zijn bij het verbeteren van klantinteracties met burgers en ondernemers. Bepaal eerst het onderwerp.

Deze scan is ontwikkeld door de werkgroep ‘omnichannel aanpak’. Meer lezen over de werkgroep en het omnichannel